Přihlášení
Přihlašovací email:
Heslo:
Registrovat

Podle Atmedia Index si stojí nejlépe dětský kanál ČT:D

Nový projekt Atmedia Index, jenž má za úkol hodnotit televizní stanice čistě na základě kvalitativních parametrů dal na piedestal dětský kanál ČT:D, dále přírodopisný NationalGeographic a populárně vědeckou Primu Zoom. V rámci hodnocení získalo ČT:D celkem 81 procentních bodů. Celkem bylo hodnoceno ze strany respondentů 64 stanic v osmi tematických okruzích a na základě nezbytných sedmi kvalitativních atributů.

Atributy se dotýkají zejména oblastí jako jsou grafická podoba, atraktivita pořadů, rozsah nabídky nebo doporučení televizního kanálu vyjadřující loajalitu diváků, kritérium známé pod zkratkou NPS. Sečteme-li všechno dohromady, vzniká pak, slovy managingdirectora skupiny Atmedia Michaely Vasilové, „srozumitelný ukazatel úspěšnosti značky jednotlivých televizních stanic“. Výsledky by pak měly ukázat silné stránky, ale i prostory pro zlepšení. Díky takové metodice by se podstatně měl zlepšit přístup ke komplexním datům o sledovanosti té které televizní stanice. Peoplemetry nabízejí číselná vyjádření týkající se sledovanosti. Projekt skupiny Atmedia by ale měl nabídnout ještě komplexnější pohled na problematiku sledovanosti a více rozpoznat vkus tuzemských diváků, což může být příznivý odrazový můstek zejména pro stanice, jímž se příliš dobře nevedlo.

Účastí se k průzkumu zavázalo celkem 4113 respondentů z tzv. Českého národního panelu. Většina z nich nejlépe hodnotila dokumentární stanice. Příliš ovšem neztrácí dětské nebo čistě filmové kanály. Dokumentární stanice získaly v dotaznících 73,9 procentních bodů, za nimi pak oblíbenost pohádek a obecně pořadů pro děti zaostala o tři procenta, milovníci filmů zaujmuli třetí místo. Není bez zajímavosti, že největší rozdíly v hodnocení zaznamenaly hudební stanice.