Přihlášení
Přihlašovací email:
Heslo:
Registrovat

Od ledna ČT zavádí nové piktogramy upozorňující na nevhodný obsah

Připadá-li vám, že dnes mohou děti v televizi vidět už snad úplně všechno, pak vás jistě potěší nová politika České televize. Ta bude od ledna pomocí obrazových symbolů označovat pět typů potenciálně nevhodného obsahu: vulgární jazyk, drogy a alkohol, strach, násilí, sex. Díky tomu můžete vhodně regulovat obsah, který jako divák přijímáte.

Lepší kontrola nad obsahem

Jaký je důvod zavedení těchto opatření? Podle ČT zaznívá dlouhodobě nejen ze stran rodičů nespokojenost s obsahem některých titulů. A ČT jim tímto krokem chce vyjít vstříc. Chce usnadnit rodičům orientaci v televizní nabídce a poskytnout jim jednoduchou formou informace o pořadu tak, aby se mohli snadněji rozhodnout, zda je pro jejich nezletilé děti vhodný či nikoli. K tomuto samoregulačnímu označování pořadů přistupuje ČT na základě rozhodnutí generálního ředitele, a to už od začátku ledna 2020. Vzhled jednotlivých piktogramů je sám o sobě dosti dobře vypovídající, takže každý snadno vyhodnotí, jaké scény může označený pořad potenciálně obsahovat.

Pro děti nepřístupno

Jak bude postupné zavádění piktogramů vypadat? Podle generálního ředitele ČT Petra Dvořáka se piktogramy začnou postupně objevovat primárně u pořadů zařazených do programu po osmé hodině večerní. Následně se tento systém stane standardní součástí vysílání České televize. Vedení televize chce v první vlně otestovat, jak diváci budou na piktogramy reagovat a do jaké míry pro ně bude srozumitelné a adekvátní zařazení konkrétních scén pod jednotlivá „nevhodná“ témata.

Novinka je to ale jen zčásti. ČT už dnes označuje obrazovým symbolem i krátkým upozorněním před samotným začátkem pořadu ty části programu, které jsou vhodné spíše pro diváky starší patnácti let. Tento systém byl také již před několika lety úspěšně zaveden na dětském kanálu Déčko, kde byly označovány pořady vhodné pro děti od osmi let.