Přihlášení
Přihlašovací email:
Heslo:
Registrovat

Česká televize se připravuje na politické debaty

S blížícími se podzimními parlamentními volbami se Česká televize hodlá náležitě popasovat. Již nyní se začíná připravovat na nejdůležitější tuzemskou politicko-společenskou událost. Celkem uvede čtrnáct tematických debat v rámci nichž představí, resp. započne rozhovor s lídry všech relevantních politických stran. Hostit debatní kroužky bude nejen pražské, ale i brněnské a ostravské studio. Závěrečnou superdebatu pak kanál uvede dva dny předtím, než budou moci občané České republiky hodit své lístky do urny, tedy ve středu 6. října.

Debaty ani při nezbytné relevanci nebudou jedinou součástí komplexního zpravodajství. Jak tomu tradičně u programu České televize bývá, volebních analýz, průzkumů a prognóz se „zúčastní“ i pořad Události, komentáře nebo Politické spektrum. Vysílání se bude řídit předvolebními pravidly; výzkum celostátního volebního potenciálu bude klíčovým pro výběr hostů ve výše zmíněných pořadech.

Mimoto vydá České televize s dostatečným předstihem i závazná pravidla pro volební spoty. Pravidla se budou týkat procedurálního a technického zázemí, resp. zároveň i povoleného času pro ten který volební spot. Soupis pravidel bude k dispozici na webu ČT již brzy.

Po výsledcích voleb, které budou známy již během soboty 9. října, nás ve vysílání čeká neopominutelné rozsáhlé Volební studio. Generální ředitel ČT Petr Dvořák se vyjádřil zejména k významu voleb, resp. k důležitosti o nich informovat s dostatečným předstihem. Diváci se podle něj mohou seznamovat s názory představitelů stran průběžně, zejména o tématech vztahujících se například k životnímu prostředí, zahraniční politice či k právní sféře nebo zemědělství. Diváci se tak mohou již teď skrze komplexitu zpravodajství (zcela jistě dostupnou jak na ČT1, tak i ČT24), těšit a připravovat již od letních dnů.