Přihlášení
Přihlašovací email:
Heslo:
Registrovat

Senátoři chtějí změnu ve volbě rady Českého rozhlasu a České televize

Do budoucna možná přijde změna ve volbě členů rady České televize a rozhlasu. S tímto návrhem přišli senátoři a již začali návrh na změnu projednávat. Obdobná změna byla již prosazována před jedenácti lety, ale neprošla parlamentem a neméně rozdílné návrhy jsme mohli zaznamenat i dříve po období takzvané televizní krize v České televizi na přelomu roku 2000 a 2001. Uvidíme, zda nyní budou mít senátoři úspěch.

Co je rada České televize a Českého rozhlasu a jaké má funkce?

Rada České televize a Českého rozhlasu má volené členy. O jejich jmenování a odvolání se stará Poslanecká sněmovna. Rada Českého rozhlasu má trvale dvacet členů a rada České televize zase patnáct členů. Obě tyto rady mají velice podobný účel a pravomoci. Mezi jejich několik významných funkcí řadíme například:

  • jmenování/ odvolání generálního ředitele daného média
  • schvalování rozpočtu
  • dlouhodobé plány programového, technického a ekonomického rozvoje

Vznik nového návrhu pro jmenování rady

V současném složení poslanecké sněmovny můžeme často slyšet nesouhlasy proti České televizi a Českému rozhlasu. Senátoři jsou však jiného názoru a chtějí veřejnoprávní média chránit, aby zůstal zachovaný protipól médií vlastněných konkrétními vlivnými osobnostmi a jejich zájmy. Chtějí proto prosadit změnu ve volbě rady ČT a rozhlasu.Horní komora tím reagovala i na občanskou petici s názvem „Braňme média veřejné služby“, kterou podepsalo před 20 tisíc lidí.

Proč je novela ve volbě rady nyní nutná?

Změnu připravuje senátor David Smoljak (z klubu STAN). Chce, aby se na volbě rady podílela stejnou měrou horní i dolní komora a to z prostého důvodu - dle jeho slov „zákon říká, že v radách by měly být zastoupeny významné regionální politické, sociální a kulturní názorové proudy. Skutečnost je taková, jak vidíme, že současná většina v Poslanecké sněmovně si ze všech těchto aspektů vybrala jenom to politické, a to ještě ne ve smyslu zastoupení různých politických směrů, ale jenom toho svého“.